MAGAZYNIER

ofertapracy-header

Aktualnie Firma poszukuje kandydata na stanowisko
MAGAZYNIER
Nr referencyjny oferty: DK-PROF/M
MIEJSCE PRACY
  • DK-PROF, Biczyce Dolne

TWOJA WIEDZA, DOŚWIADCZENIE I UMIEJĘTNOŚCI
 • wykształcenie średnie lub zawodowe;
 • dyspozycyjność oraz dobra organizacja pracy,
 • umiejętność pracy w zespole;
TWOJA ROLA
 • przyjęcie odpowiedzialności materialnej za powierzone materiały i pomieszczenia magazynowe;
 • przyjmowanie materiałów dostarczonych do magazynu, ustalenie ilości przyjmowanych materiałów,
 • zaopatrzenie magazynu w niezbędne materiały do produkcji;
 • rozmieszczenie i ułożenie przyjętych materiałów w magazynie, i zabezpieczenie ich przed ubytkami, zniszczeniem i kradzieżą;
CO MOŻEMY CI ZAOFEROWAĆ?
 • zatrudnienie na umowę o pracę w pełnym wymiarze godzin,
 • ciekawą pracę w przyjaznej atmosferze,
 • atrakcyjny pakiet benefitów.

Zainteresowane osoby zapraszamy do przesyłania aplikacji ze zdjęciem pocztą elektroniczną z imieniem i nazwiskiem w nazwie pliku oraz numerem referencyjnym w temacie wiadomości na adres: rekrutacja@dako.eu lub w formie pisemnej na adres: Fabryka Okien DAKO Sp. z o.o., 33-300 Nowy Sącz, Al. Piłsudskiego 88 z dopiskiem „DZIAŁ PERSONALNY”

APLIKUJ

Nadesłanych ofert nie zwracamy. Zastrzegamy sobie możliwość odpowiedzi tylko na wybrane oferty. Z wybranymi kandydatami skontaktujemy się telefonicznie. Na aplikacji prosimy o dopisanie klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb bieżącej i przyszłych rekrutacji zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016).
Klauzula informacyjna:
administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Firma DK-PROF Sp. z o.o. z siedzibą w Biczyce Dolne 185, 33-395 Chełmiec,
kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@dako.eu,
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu aktualnej o raz przyszłych rekrutacji – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.
Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres aktualnej oraz przyszłych rekrutacji
posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody
ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne
Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie rekrutacji, konsekwencją takiego przetwarzania będzie kontakt tylko z wybranymi kandydatami.