Polityka prywatności

Niniejsza strona www.dk-prof.eu jest obsługiwana przez firmę DK-PROF. Sp. z o.o. (dalej „DK-PROF”). Nota prawna określa warunki i zastrzeżenia dotyczące użytkowania serwisu internetowego i odnosi się do wszystkich jego użytkowników. Korzystanie w jakichkolwiek sposób z serwisu oznacza akceptację niniejszych warunków.

1. Prawa autorskie

Treść strony internetowej DK-PROF chroniona jest prawem autorskim. Niedozwolone jest kopiowanie, powielanie, przedruk, kopiowanie na inny nośnik elektroniczny, publikowanie, nadawanie lub przekazywanie jakiegokolwiek tekstu, obrazów grafiki, logo, przycisków, ikon i wizerunków, jak również selekcja i układanie powyższych elementów oraz jakichkolwiek bazowych kodów źródłowych i oprogramowania, dla jakichkolwiek celów komercyjnych lub publicznych bez uzyskania wcześniej zgody DK-PROF.
Fragmenty strony internetowej mogą być kopiowane i drukowane wyłącznie do użytku prywatnego w celach niekomercyjnych.
Niniejszym wyrażają Państwo zgodę na korzystanie z tej strony wyłącznie do celów zgodnych z prawem.

2. Znaki handlowe

Treść strony internetowej, w tym wszelkie informacje, logo, nazwy handlowe, nazwy produktów, obrazy i inne oznaczenia chronione są obowiązującym prawem własności intelektualnej i stanowią wyłączną własność DK-PROF. Sp. z o.o.
Nazwy marek oraz oznaczenia są na tej stronie zarejestrowanymi znakami towarowymi, do których posiada prawo DK-PROF. Sp. z o.o.
Wszystkie należące do osób trzecich marki, produkty, usługi i nazwy firm znajdujące się na niniejszej stronie stanowią znaki handlowe, znaki usługowe oraz nazwy handlowe ich posiadaczy. Firma DK-PROF nie zezwala na ich wykorzystywanie przez jakąkolwiek osobę inną niż ich posiadacze. Wszelkie tego rodzaju przypadki wykorzystania stanowią naruszenie prawa posiadacza.

3. Polityka prywatności

DK-PROF. chroni ze szczególną starannością informacje pozyskane od użytkowników stron internetowych oraz ich dane osobowe zgodnie art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016)
Użytkownik może korzystać ze strony internetowej bez podawania swoich danych osobowych.
Udzielone przez Państwa informacje traktowane są przez firmę DK-PROF jako poufne i nie będą one udostępniane osobom trzecim. Dane te będą wykorzystywane tylko i wyłącznie dla potrzeb technicznego zarządzania stronami internetowymi, obsługi klientów, przeprowadzania ankiet dotyczących produktów oraz w celach marketingowych wyłącznie w niezbędnym w danym przypadku zakresie.
Dane osobowe przekazywane są instytucjom i urzędom państwowym jedynie w obligatoryjnych przypadkach określonych w krajowych przepisach prawnych.

4. Pliki cookies

DK-PROF wykorzystuje technologię plików Cookies w celu jego poprawnego działania, oraz ulepszania formy i jakości przekazywanych informacji.
Informacje te mogą zawierać adresy stron internetowych powiązanych z nasza stroną internetową, stron internetowych, które użytkownik przegląda na naszej stronie, adres IP i czas wizyty na naszej stronie internetowej. DK-PROF zastrzega sobie prawo do korzystania z informacji w celu identyfikacji użytkownika.
Większość przeglądarek internetowych pozwala na zarządzanie lub usunięcie plików cookie poprzez dostęp do ustawień przeglądarki. Aby dowiedzieć się więcej na temat cookies, w tym, jak zarządzać i usuwać cookie, należy odwiedzić www.allaboutcookies.org.

5. Odpowiedzialność

Wszelkie informacje zamieszczone na stronie internetowej zostały przedstawione w dobrej wierze z zachowaniem najwyższej staranności, celem zapewnienia aktualności i ścisłości danych. Jednakże DK-PROF nie ponosi odpowiedzialności za następstwa korzystania ze strony internetowej oraz ich zawartości, w szczególności nie odpowiada za dokładność, ścisłość i kompletność informacji. DK-PROF zastrzega sobie prawo do zmiany w każdym czasie i na różne sposoby treści na niniejszych stronach internetowych, niezależnie od przyczyny i bez wcześniejszego powiadomienia.
Materiały reklamowe zamieszczone na stronie internetowej firmy DAKO nie są ofertą w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, a jedynie prezentacją i reklamą produktów oferowanych przez firmę DK-PROF.
Ryzyko związane z użytkowaniem i wykorzystaniem informacji przedstawionych w serwisie ponosi sam użytkownik. DK-PROF nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu wyrządzonych szkód będących rezultatem korzystania z serwisu DK-PROF.
Firma DK-PROF nie ponosi odpowiedzialności za szkody majątkowe i niemajątkowe, bezpośrednio lub pośrednio wynikające z uzyskania informacji na stronach internetowych, do których linki zostały zamieszczone na niniejszej stronie internetowej.

W przypadku pytań, komentarzy lub uwag dotyczących strony internetowej, prosimy o kontakt przez e-mail: biuro@dk-prof.eu lub na adres firmy DK-PROF Sp. z o.o Biczyce Dolne 185, 33-395 Chełmiec