Vår policy

VÅRT ANSVAR

Allt material som finns på denna hemsida gäller endast i Polen och riktar sig till bosatta i Polen.
Allt reklammaterial som finns på vår webbsida skall endast ses som reklam och inget anbud enligt 66 art. civillagen. DK PROF ansvarar inte för att uppgifterna på hemsidan är noggranna, fullständiga och aktuella. DK-PROF förbehåller sig rätten att ändra innehållet på webbsidan utan föregående avisering. Vi ansvarar inte för skador som kan uppstå i samband med användning av denna hemsida. All användning av informationen på denna hemsida sker på användarens egen risk
Alla handlingar och bilder som finns på webbsidan skall betraktas som översiktsmaterial och ett förslag på tekniska lösningar. Därför ansvarar vi inte för felaktig användning av informationen på denna webbplats. I synnerhet gäller det användning av våra tekniska lösningar i dina tekniska ritningar.
DK-PROF ansvarar inte för innehåll på andra webbsidor till vilka användaren blir omdirigerad via direkta eller indirekta länkar som finns på vår webbplats. Vi ansvarar inte för materiella och icke-materiella skador som direkt eller indirekt kan uppstå i samband med användningen av dessa webbplatser.
Härmed förklarar vi att dessa webbplatser inte hade något olagligt innehåll vid den tid då länkarna till dem lades ut på vår sida. Vi ansvarar inte för materiella eller icke-materiella skador som kan uppstå i samband med information som hämtats på andra webbplatser som har länkar till vår webbsida.

ANVÄNDNING AV MATERIAL

Grafiska och textuella symboler, egennamn och andra särskiljande beteckningar som finns på denna webbsida skydds av upphovsrätten och andra lagar om skydd av litterära och konstnärliga verk. DK-PROF har exklusiva rättigheter för användning av dessa symboler och beteckningar på det område där det säljer sina produkter. Våra webbplatser är skyddade enligt lagen och varje brott kommer att anmälas.
Vi förbehåller oss rätten till webbplatsen, dess grafiska element, utformning och alla andra element.
Det är inte tillåtet att publicera dokument och bilder som finns på vår webbsida utan tidigare medgivande och godkännande från DK-PROF. Det är tillåtet att ladda ner, visa, kopiera och överlämna detta material till andra för lagenligt personligt bruk och under den förutsättningen att materialet inte ändras.

PERSONUPPGIFTER

När du besöker vår webbsida kan du bli ombedd att lämna dina personuppgifter. Det är frivilligt att lämna dessa uppgifter. När du dock inte lämnar dina personuppgifter i de fall då det är nödvändigt, avbryts den aktuella aktiviteten.
Dina uppgifter är sekretessbelagda och skall inte röjas till tredje part. De skall endast användas till teknisk kundhantering och i marknadsföringssyfte. Dina personuppgifter kan lämnas till myndigheter i enlighet med vad som föreskrivs i lagen.
Med undantag av de personuppgifter som hjälper att identifiera dig och som behandlas enligt bestämmelserna i sekretessförklaringen, är all annan information som skickas via internet inte sekretessbelagd och därför skyddas den inte av lagen.
Genom att skicka in uppgifter eller material, exklusive dina personuppgifter som hjälper att identifiera dig och som behandlas enligt bestämmelserna i sekretessförklaringen, godkänner du att de kan användas av DK-PROF för valfritt ändamål, inklusive reproduktion, överföring, publikation, radiosändning och sändning.