Utbilding

Utbildning förbereds med tanke på våra affärspartners och genomförs av specialister från DK-PROF som har många års erfarenhet i branschen. Det som genomgås under utbildningen berör både tillverkningsprocessen och montering av alla produkter som erbjuds av DK-PROF. Förutom teoretisk utbildning genomförs också praktisk utbildning som omfattar demonstration och detaljerad genomgång av de olika stegen i installationen av våra produkter hos kunden. Genom att delta i praktisk utbildning får deltagarna möjlighet att direkt lära känna allt som rör montering av garageportar, rulljalusier och andra produkter från DK-PROF. harmonogram_szkolen Efter avslutad utbildning stödjs deltagarna av vårt företags personal som svarar på frågor. De kan också dra nytta av vårt breda utbud av information som finns tillgänglig på nätet. Varje deltagare i våra kurser får ett intyg som bekräftar deltagandet. Det omfattande utbildningsprogrammet genomförs under hela året och genom flexibla utbildningstider är det väl anpassat till våra handelspartners möjligheter.

Om företaget

ofirmieDen konkurrensutsatta marknaden för tillverkning av garageportar och rulljalusier i Polen ställer ambitiösa utmaningar inför vårt företag. För att uppfylla kundernas förväntningar optimerar vi våra produkter med hänsyn till deras funktionella egenskaper. Samtidigt erbjuder vi låga priser.

mer

Transport

szkoleniaVi garanterar en snabb och säker transport av våra produkter både i Polen och inom Europeiska unionen.

mer

Farpackning

bezpieczne pakowanieI DK-PROF fäster vi särskild vikt vid att skydda produkter på rätt sätt. Vi bryr oss om kvaliteten på produkterna från produktionsstarten till dess att den färdiga produkten lämnas till kunden.

mer