Rulljalusier

Rulljalusier skyddar mot insyn, alltför stort buller och ogynnsamma väderförhållanden. Rulljalusier ökar säkerhetsnivån i varje hem. Rulljalusiens viktigaste komponenter är rulljalusins låda och rullpansar som löper i styrskenor och rullas upp i lådan. När du väljer ett av de fyra systemen av rulljalusier från DK-PROFs sortiment bör du lägga märke till följande aspekter: 1. I vilken tidpunkt monteras rulljalusin: under uppförandet av byggnaden eller under moderniseringen eller renoveringen av huset. 2. Var är lådan placerad: på utsidan av fasaden eller inne i byggnaden. 3. Var finns inspektionslucka som används för underhåll eller service av jalusin.

Tillgängliga system av rulljalusier

Rulljalusier för fasad

roletyzewnetrzneRulljalusier för fasad DK-RZS, DK-RZP, DK-RZO kan användas både i nybyggda hus och befintliga byggnader. Rulljalusin monteras på väggen eller på fönsterramen. Man kan välja formen på skyddslådan.

mer

Rulljalusier för infälld montering

roletypodtynkoweRulljalusier för infälld montering DK-RSP används i nybyggda byggnader under isoleringsskedet. Rulljalusiens låda är belagd med fasadmaterialet. Inspektionslucka som finns i den nedre delen av lådan är synlig.

mer

Rulljalusier i kassett

roletynadstawneRulljalusier som rullas upp i kassett, DK-RNB, DK-RNC, monteras i fönsternisch och används i nybyggda byggnader samt vid byte av fönsterkarmar. Lådan kan vara delvis eller helt inbyggd.

mer

Rulljalusier för montering i överstycket

roletynadprozoweSystem med rulljalusier för montering i överstycket, DK-RKS, är avsett för nybyggda hus. Lådorna för rulljalusier i detta system är färdiga byggelement som monteras under utförandet av väggar.

mer