brama DK-PROF Szwecja

Sverige – framtidsmarknad för garageportar

brama DK-PROF Szwecja
Vi har i drygt fem år satsat på försäljningsaktiviteter på den svenska marknaden. Vår närvaro på detta område kräver omfattande försäljningsåtgärder på alla områden inom byggbranschen. Våra återförsäljare skapar kontakter både med stora entreprenörer och lokala investerare. De söker även upp små företag som sysslar med dörr- och fönstermontering.

Alicja Biedunkiewicz, som är assistent till exportchefen vid DAKO-gruppen säger:
”Den svenska marknaden är en marknad med lång tradition och gamla seder och bruk, som uppskattar pålitlighet och partnersamarbete. Under de sista åren har vi märkt ett allt större intresse för våra klassiska produkter och en allt större anpassning av sortimentet till den svenska marknaden. Vi ser till att leverera med hög kvalitet och i rätt tid, vilket är en prioritet för våra svenska partners”.
Det är inte bara kvaliteten på DK-PROF-produkter som lockar till våra kunder. Viktig är också design, som i de nordiska länderna har en betydande påverkan på inköpsbeslut.
”Produktutställningen på byggmässan i Stockholm som ägde rum i början av april var en viktig del i DK-PROF:s marknadsföringskampanj. Denna aktivitet åtföljdes också av en kampanj i svenska branchtidningar” – tillägger Alicja Biedunkiewicz.
Det skall också påpekas att Sverige inte är det enda landet i Norden där DK-PROF vill stärka sin närvaro. Även i Norge vidtar vi omfattande försäljningsåtgärder som stödjer sig på en djupgående marknadsanalys.