logo_apn

DK-PROF utfärdar certifikat av Auktoriserad monteringsverkstad.

En del i DK-PROFs policy som syftar till att öka nivån av kundtillfredsställelse är att kontinuerligt genomföra ett utbildningsprogram för dess handelspartner. Programmet omfattar två typer av utbildning: produkt- och monteringsutbildning. Syftet med produktutbildningen är att ge fördjupad kunskap om DK-PROFs sortiment, nyheter på marknaden och tekniska lösningar som används i företagets produkter. Monteringsutbildningen är däremot av praktisk natur och syftar till att förbättra våra handelspartners kunskaper inom montering av garageportar, utvändiga solskydd och andra produkter som tillverkas av DK-PROF. Både produkt- och monteringsutbildning genomförs året runt och utbildningstider anpassas efter våra handelspartners önskemål.

För att visa uppskattning av kunskaper och engagemang hos monteringsteam som felfritt monterar garageportar under utbildningen utfärdar DK-PROF certifikat av DK-PROFs auktoriserade monteringsverkstad till dem. Certifikatet bekräftar professionalism och garanterar problemfri drift av garageportar och utvändiga solskydd från DK-PROF, vilket betyder mycket för slutanvändare.

„Vår erfarenhet visar att rätt utförd portmontering avspeglas direkt i reducerad felnivå och minskar därför antalet inlämnade klagomål avseende driften av portarna. Därför lägger vi en mycket stark betoning på monteringsutbildning. Vi erbjuder också innehållsmässigt stöd och omfattande instruktionsmaterial, både tryckta och filmade, för våra partners.” – säger Jarosław Skoczeń, chef för enheten för försäljningsutveckling på DK-PROF.

Under nästa utbildningstillfälle kommer företaget TOM-ZAUN från Kostrzyn nad Odrą att montera en sektionsport under övervakning av specialister från DK-PROF. Rätt utförd montering ger företaget titeln av DK-PROFs autoriserade monteringsverkstad. Denna titel bekräftas med ett lämpligt certifikat.

Alla våra handelspartner som är intresserade av att få certifikat av DK-PROFs auktoriserade monteringsverkstad är välkomna att anmäla sin önskan om att självständigt montera en port under vår utbildning.