Att köpa gångdörr

drzwi boczneGarage som ett utrymme där du kan parkera din bil räcker inte till. Allt oftare blir det en tvättstuga eller en hemverkstad och förvaring av sport- eller trädgårdsutrustning har blivit en självklarhet.

Skall garaget användas inte bara som skydd för din bil lönar det sig att planera dess utrymme på ett optimalt sätt avseende belysning, extra utrustning och obehindrat tillträde.

I ett modernt garage är det sistnämnda, dvs. obehindrat tillträde, allt viktigare. I detta sammanhang uppfyller garageporten förstås sin roll. När man dock använder den för andra ändamål än att köra in eller ut sin bil kan det bli lite problematiskt – i synnerhet i de situationer då porten inte öppnas med automatik. En gångdörr med panelfyllning som monteras i garagebyggnaden är en perfekt lösning av problemet.
Vill du montera en sektionsport i ditt garage och dessutom köpa en gångdörr rekommenderar vi att välja samma panelfyllning i gångdörren som din garageport har. Med en sådan lösning får du en koherent och elegant fasad på ditt garage.
Paneler som utgör dörrens fyllning påverkar alltså mest gångdörrens utseende, dess estetiska värde och värmeisolering. DK-PROF erbjuder 40 mm-tjocka paneler, fyllda med polyuretanskum, med 0,5 mm-tjock förzinkad stålplåt som ytskikt. Panelerna har en mycket hög värmekoefficient, U= 0.54 W/m2K.

panel_gp_przekroj Panel med slät yta DK-GP
1. Skyddsfilmen skyddar panelytan under transport och montering.
2. Organisk beläggning ger rostskydd på stålytan
3. Galfan är en skyddsbeläggning i zinkaluminiumlegering.
4. 0.5 mm stålplåt
5. Freonfritt polyuretanskum.

Michał Popardowski som är vår utvecklingschef hänvisar till andra faktorer som påverkar produktens värmeegenskaper: ”Gångdörrens värmeegenskaper bestäms i hög grad av aluminiumprofiler som bildar dörrkarmen. Vi tillverkar gångdörrar med panelfyllning och dörrkarm i aluminium med ett profildjup på 60 mm. Denna profiltyp är utrustad med bruten köldbrygga som höjer hela konstruktionens värmeisolering”

Dörrkarm – ”varm” profil
Dörrkarm i aluminium med ett profildjup på 60 mm (fals för 4-glas isolerruta med bruten köldbrygga).

Gångdörrar finns i olika färger och olika, även träliknande beläggning, vilket tillsammans med fyra panelstrukturer ger flera valmöjligheter.
Vi erbjuder följande panelstrukturer: panel med slät yta utan spår, panel med spårad yta och ett horisontellt spår, panel med tre horisontella spår och panel med slät yta och beläggning

przetloczenia

Vid inköp av garageporten kontrollera vilka handtag, gångjärn och lås som ingår i standardutrustningen. Dessa element har en stor betydelse för dörrens funktionalitet. Handtaget fyller inte bara en estetisk funktion utan skall också vara robust och arbeta felfritt.
Ta reda på i vilka riktningar gångjärnen kan justeras och vilken bärförmåga de har. Vi rekommenderar de gångjärn som kan justeras i tre riktningar så att dörren passar in i karmen, vilket i sin tur påverkar dörrens täthet.
Moderna lås, i synnerhet de lås som monteras i gångdörrar, måste vara robusta och inbrottssäkra. Vi erbjuder både enpunktslås och mer avancerade trepunktslås.

Utanpåliggande gångjärn
Utanpåliggande gångjärn med två plattor och hög bärförmåga; kan justeras i tre riktningar
Dörrtrycke med långskylt, vitt (RAL 9106)
Dörrtrycke med returfjäder och elegant täckplatta, certifierat enligt ITB – 1350/W.

Finns även i andra kulörer: brun (RAL8019), silver (anod F1).

Gångdörr med panelfyllning har inte bara ett estetiskt värde. Den är också en viktig del av vårt hus och därför skall den fungera felfritt.