brama DK-PROF Szwecja

Švédsko – perspektivní trh garážových vrat

brama DK-PROF Szwecja
Švédský trh je v oblasti aktivní prodejní činnosti DK-PROF už více než pět let. Přítomnost firmy v této neobyčejně náročné oblasti je spojená s nutnosti zahajování akvizičních aktivit ve všech segmentech stavebního trhu. Zástupci DK-PROF navazují kontakt tak s velkými stavebními společnostmi, jako i developery působícími místně. Nezapomínají také na malé firmy zabývající se montáži stavebního truhlářství.

O vyjádření ohledně švédského trhu jsme požádali Alicji Biedunkiewicz, Asistentku ředitelky exportu Skupiny DAKO: „Švédský trh je trh mnoholetých zvyků a tradicí, cenící důvěru a partnerskou spolupráci. V posledních letech pozorujeme stále větší zájem o klasiku naších výrobků a přizpůsobení nabídky k švédskému trhu. Dbáme o kvalitu a včasnost dodávek, které mají pro naše švédské partnery prioritní význam.”

Nejen vysoká kvalita provedení výrobků DK-PROF přitahuje klienty. Důležité jsou také vzory, které hlavně v skandinávských zemích značně ovlivňují rozhodování o koupi.

„Jedním z důležitých prvků propagace DK-PROF v Švédsku byla expozice výrobků firmy na stavebním veletrhu ve Stockholmu, konajících se na začátku dubna tohoto roku. Přítomnost na veletrhu byla podporovaná reklamní kampani v švédském oborovém tisku.” – uvádí Alicja Biedunkiewicz.

Stojí za to se zmínit, že Švédsko není jediná země na severu Evropy, ve které DK-PROF rozviji svou přítomnost. Rovněž v Norsku firma uskutečňuje velkoryse plánované prodejní aktivity podporované podrobným rozborem trhu.