logo_apn

DK-PROF uděluje certifikát autorizovaného montážního bodu.

Součástí firemní politiky DK-PROF je s cílem zvýšit úroveň spokojenosti zákazníků realizace programu průběžného vzdělávání určeného pro obchodní partnery. Program zahrnuje dva druhy školení: produktové a montážní. Produktová školení jsou určené ke komplexnímu prohloubení znalostí výrobků DK-PROF, produktových novinek a technických řešení používaných v produktech společnosti. Montážní školení má na druhé straně praktický charakter a jeho cílem je zvýšit dovednosti obchodních partnerů v oblasti instalace garážových vrat, rolet a jiných výrobků vyráběných v DK-PROF. Produktové i montážní školení se provádějí po celý rok a jejich termíny jsou dohodnuté podle potřeb obchodních partnerů.

Oceněním znalostí a zapojení montážních týmů, které bezchybně instalují garážové vrata během školení je udělení certifikátu Autorizovaný montážní bod DK-PROF. Tento certifikát potvrzuje profesionalitu a je zárukou bezchybného fungování garážových vrat a vnějších žaluzií DK-PROF, co má pro koncové uživatele velký význam.

“Naše zkušenost ukazuje, že správný montážní postup při instalaci brány se přímo promítá do snížení úrovně poruchovosti a tudíž snižuje počet reklamací týkajících se fungování brány. Proto klademe na montážní školení mimořádný důraz. Našim partnerům poskytujeme také odbornou podporu a množství instruktážních tištěných materiálů a videí.” – říká Jarosław Skoczeń, ředitel oddělení rozvoje prodeje společnosti DK-PROF.

Během nejbližšího školení montážní firma TOM-ZAUN z Kostrzyna nad Odrou, provede instalaci segmentové brány pod kontrolou specialistů z DK-PROF. Správně provedená instalace zaručuje získání statutu Autorizovaného montážního bodu DK-PROF. Statut bude potvrzen příslušným certifikátem.

Zveme všechny obchodní partnery, kteří mají zájem o získání certifikátu Autorizovaného montážního bodu DK-PROF o nahlášení zájmu o samostatnou montáž vrat v průběhu našich školení.